Najczęściej zadawane pytania
Forum MMO - Tworzenie gier via www i MMO

Forum MMO - Tworzenie gier via www i MMO FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz objaśnienie działania forum. Użyj poniższych linków lub wyszukiwarki, aby znaleźć dokładnie to, co Cię interesuje.

Podstawowe informacje o działaniu forum

Cechy profilu użytkownika

Czytanie i pisanie wiadomości

Dodawanie plików do forumowej Pobieralni

Ma??o obszerny poradnik dodawania plik??w do Downloadu z obrazkami dla tych mniej czytaj?cych. Jak doda? plik do naszego forumowego Downloadu? Jest to szalenie trudne, wymaga od nas znajomo??ci fizyki kwantowej i j?drowej, posiadania wiedzy nt. obcych form ??ycia i przyja??nienia si? przynajmniej z jednym z fizyk??w z N.A.S.A. A teraz na powa??nie, zacznijmy:

Uwaga: Przed dodaniem pliku, warto go spakowa? w winrarze i doda? has??o - "www.mmocenter.pl" w tym celu w winrarze przechodzimy przy pakowaniu do zak??adki "zaawansowane" i tam ustawiamy has??o. Mo??na jeszcze doda? komentarz w zak??adce "komentarz", cho? nie jest to obowi?zkowe - "Plik pobrano z najwi?kszego w polsce downloadu gier MMO na Polskim Centrum Gier MMO
www.mmocenter.pl
"1. Klikamy na odno??nik "Pobieralnia", z menu pod logiem forum.2. Nast?pnie, z kategorii downloadu wybieramy interesuj?c? nas kategorie do kt??rej chcemy doda? plik, pami?taj?c ??eby starannie j? wybra? wraz z pod kategori?, poniewa?? administracja nie ma czasu na przenoszenie wszystkich plik??w do w??a??ciwych kategorii.3. Gdy wybrali??my kategori?, klikamy na "Dodaj nowy plik", identycznie post?pujemy w przypadku wybrania pod kategorii. W moim przypadku jest to kategoria "Pliki serwerowe" bez wybranej pod kategorii.4. Zaczynamy dodawanie swojego pliku do downloadu. Napisz? co nale??y wpisa? w poszczeg??lnych polach:
"Nazwa pliku" - Dok??adna nazwa dodawanego pliku, skryptu, etc.;
"Autor" - Autor pliku, skryptu, etc.
Pod autorem mamy miejsce na opis pliku, ew. has??o.
"Kategorie" - Mamy mo??liwo??? ostatecznie zmieni? kategorie pliku kt??ry dodajemy, je??li zajdzie taka potrzeba.
"Wgraj plik" - Je??li wrzucamy plik ze swojego komputera, u??ywamy tego formularza.
"Link do pliku" - Je??li mamy ju?? gdzie?? nasz plik, wystarczy ??e podamy jego dok??adny adres, nie b?dzie wtedy konieczno??ci uploadu z naszego komputera
"Dla plik??w podlinkowanych, podaj rozmiar pliku w bajtach" Czyli po prostu rozmiar pliku, liczony w bajtach. (1024 bajty = 1 kilobajt, 1024 kilobajty = 1 megabajt)5. Po poprawnym dodaniu pliku ujrzymy komunikat "File Successfully Added", co oznacza ??e nasz plik zosta?? poprawnie dodany do forumowego downloadu. I to wszystko, od teraz ka??dy mo??e ??ci?gn?? pliczek.

Szukaj w FAQ

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz szukać zarówno w treści, jak i w tytułach FAQ.

Wybierz opcję, aby ustalić jak wyszukiwać podane słowa. 'Dowolne słowa' zwróci najwięcej wyników ale słabo związanych, a 'Całe zwroty' zwróci tylko wyniki zawierające dokładnie to, co podałeś.

Partnerzy

ViaWWWGamers - portal od graczy dla graczy Yggdrasil – portal o grach

Toplisty

TOP50 Gry Internetowe RPG - gry MMO i MMORPG online Gry w przeglądarce Top Granie
facebook
G