Witam, mam dwa problemy w bazie danych mam nadany user_access 1 i wyświetla mi się komunikat który ma się wyświetlać osobą z accessem 0.

Config.php
Kod php:
<?php
 
// definiujemy dane do poӹczenia z baz٠danych
define('DBHOST''localhost');
define('DBUSER''root');
define('DBPASS''');
define('DBNAME''gra');
 
function 
db_connect() {
    
// poӹczenie z mysql
    
mysql_connect(DBHOSTDBUSERDBPASS) or die('<h2>ERROR</h2> MySQL Server is not responding');
 
    
// wyb󲠢azy danych
    
mysql_select_db(DBNAME) or die('<h2>ERROR</h2> Cannot connect to specified database');
}
 
function 
db_close() {
    
mysql_close();
}

function 
clear($text) {
    
// jeݬi serwer automatycznie dodaje slashe to je usuwamy
    
if(get_magic_quotes_gpc()) {
        
$text stripslashes($text);
    }
    
$text trim($text); // usuwamy biaԥ znaki na poczڴku i na ko񣵍
    
$text mysql_real_escape_string($text); // filtrujemy tekst aby zabezpieczy桳iꡰrzed sql injection
    
$text htmlspecialchars($text); // dezaktywujemy kod html
    
return $text;
}
 
function 
codepass($password) {
    
// kodujemy hasԯ (losowe znaki mo࠮a zmieni桬ub caԫowicie usunڦ
    
return sha1(md5($password).'#!%Rgd64');
}
 
// funkcja na sprawdzanie czy user jest zalogowany, jeݬi nie to wyݷietlamy komunikat
function check_login() {
    if(!
$_SESSION['logged']) {
        die(
'<p>To jest strefa tylko dla użytkowników.</p>
        <p>[<a href="login.php">Logowanie</a>] [<a href="register.php">Zarejestruj się</a>]</p>'
);
    }
}
// Funkcja która powinna sprawdzać czy user ma odpowiednie id
function check_access(){
     if(!
$_SESSION['user_access']) {
        die(
'<p>To jest strefa tylko dla administracji</p>');
    }
}
 
// funkcja na pobranie danych usera
function get_user_data($user_id = -1) {
    
// jeݬi nie podamy id usera to podstawiamy id aktualnie zalogowanego
    
if($user_id == -1) {
        
$user_id $_SESSION['user_id'];
    }
    
$result mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `user_id` = '{$user_id}' LIMIT 1");
    if(
mysql_num_rows($result) == 0) {
        return 
false;
    }
    return 
mysql_fetch_assoc($result);
}

 
// Powinno pobierać dane usera
function get_user_access($user_access 0){
    
    if(
$user_access == 0){
        
$user_access $_SESSION['user_access'];
    }
    
$result1 mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `user_access` = '{$user_access}' LIMIT 1");
    if(
mysql_num_rows($result1) == 1) {
        return 
false;
        
    }
    return 
mysql_fetch_assoc($result1);
}
// startujemy sesje
session_start();

 
// jeݬi nie ma jeszcze sesji "logged" i "user_id" to wypeԮiamy je domyݬnymi danymi
if(!isset($_SESSION['logged'])) {
    
$_SESSION['logged'] = false;
    
$_SESSION['user_id'] = -1;

}
// Jak nei ma sesji "user_access" to domyślna wartość owej sesjii
if(!isset($_SESSION['user_access'])){
    
$_SESSION['user_access'] = 0;
}
?>
Strony tylko dla administracji posiadają check_access();

Drugi problem dotyczy lvl próbowałem robić na zasadzie

$user_exp = get_user_data()

if($user_exp == 100){
$user_lvl++;
}

ale po długim myśleniu stwierdziłem że w takiej formie to nie będzie działać i miałem racje, dlatego proszę się was o pomoc Click here to enlarge